Fagområder

Søby & Partnere er blandt andet specialiseret i følgende fagområder:

- Entrepriseret
- Kontraktret
- Rådgiver- og produktansvar
- Forsikringsret
- Virksomhedsoverdragelse
- EU-ret
- International ret
- Kunstner- og designrettigheder
- Udbudsret
- Omsætning af fast ejendom
- Lejeret
- Miljøret
- Fondsret